Privacy Verklaring Stichting Vrienden van het Geluksmoment


                                                                     Privacyverklaring

  

Stichting Vrienden van het Geluksmoment gevestigd te Mariahout (5738PA) aan Broek 14, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Stichting Vrienden van het Geluksmoment verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert Stichting Vrienden van het Geluksmoment u over de manier waarop Stichting Vrienden van het Geluksmoment uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Stichting Vrienden van het Geluksmoment worden aangeboden op www.stichtingvriendenvanhetgeluksmoment.nl.

 

Artikel 1 uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 

1. Persoonlijk

Stichting Vrienden van het Geluksmoment gebruikt gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Om dit te kunnen doen wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar uw naam en mailadres.

 

2.Doel

Stichting Vrienden van het Geluksmoment verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.stichtingvriendenvanhetgeluksmoment.nl, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Stichting Vrienden van het Geluksmoment gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht die worden verwerkt door Stichting Vrienden van het Geluksmoment.

 

3. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen bezoekers

Stichting Vrienden van het Geluksmoment kan ook als zondig uw gegevens als vermeld onder 1.1 en 1.2 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

 

Artikel 2 Beveiliging van gegevens

 

1. Stichting Vrienden van het Geluksmoment maakt -voor zover van deze verlangd mag worden- gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen die Stichting Vrienden van het Geluksmoment ontvangt.

 

Artikel 3 beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een email sturen naar stichtingvvhg@gmail.com. 

 

Artikel 4 Cookies

 

1. Het is mogelijk dat Stichting Vrienden van het Geluksmoment tijdens een lopende sessie gebruik maakt van cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de "help"-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.stichtingvriendenvanhetgeluksmoment.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Er wordt gebruik gemaakt van strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies garanderen de werking van functies die nodig zijn om onze webpagina te kunnen gebruiken zoals deze bedoeld is. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt en worden daarom ‘first party cookies’ genoemd. Voor deze strikt noodzakelijke cookies op onze website hebben we u toestemming niet nodig.

 

Daarnaast stellen functionele cookies onze website in staat details die u al ingevuld hebt te onthouden, zodat we uw verbeterde en persoonlijkere functies kunnen aanbieden. Deze cookies verzamelen alleen geanonimiseerde informatie, zodat ze uw bewegingen op andere websites niet kunnen volgen.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid Stichting Vrienden van het Geluksmoment

 

1. Stichting Vrienden van het Geluksmoment heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Stichting Vrienden van het Geluksmoment verwerkt ten behoeve van www.stichtingvriendenvanhetgeluksmoment.nl. Stichting Vrienden van het Geluksmoment accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor ( de werking, en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Artikel 6 Bewaartermijn

 

1. Stichting Vrienden van het Geluksmoment bewaart persoonsgegevens volgens de wettelijke periode na uw laatste bezoek aan www.stichtingvriendenvanhetgeluksmoment.nl, tenzij Stichting Vrienden van het Geluksmoment op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 7 Wijziging Privacy Verklaring

 

1. Hou voor alle wijzigingen regelmatig de privacy verklaring op www.stichtingvriendenvanhetgeluksmoment.nl in de gaten. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.stichtingvriendenvanhetgeluksmoment.nl gaat u akkoord met eventueel gewijzigde Privacy Verklaring.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 22-08-2018.