Spelregels


  • Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld zijn.
  • Je krijgt altijd een ontvangstbevestiging van je aanvraag.
  • Wij nemen alle aanvragen in behandeling.
  • Besluiten van het bestuur zijn onherroepelijk.
  • Je krijgt altijd persoonlijk bericht van het genomen besluit (binnen 3 maanden).
  • In het jaarverslag worden alle toegewezen aanvragen gepubliceerd.
  • Wij verwachten foto's en een kort verslag van het geluksmoment.
  • Na het indienen van de bewijsstukken wordt er binnen 2 weken betaald. Met een maximum van het toegezegde bedrag.